Medicinsk laserbehandling

Om  LLLT (Low level laser theerapy)

Laser är en slags lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Den laser jag använder är den med osynligt ljus. Den kan nå mellan 5-7 cm ner i vävnaden. De medicinska lasrarna har vanligtvis laserklass 3 B. De bränner nästan aldrig( kan kännas om man har tatueringar, mörka partier eller mörk hud) och ljuset är helt ofarligt.

Ljuset har visat sig ha positiva egenskaper på celler och vävnader . Över 50 års forskning visar att laserljus kan reducera smärta och inflammation samt främja läkning.

Det har visat sig att i princip allt levande tillgodoser sig ljus på något sätt, växter, djur och människor.Vid belysning av laserljus så sker ljusupptaget på cellnivå, processen kan liknas vid den process som kallas fotosyntes där växter tar emot solljus. Förenklat kan man säga att behandling med laserljus påverkar celler och vävnad till självläkning och en normalisering av besväret.

Så här kan det se ut när du kommer hit..


 • Konsultation.Vi börjar med att bedömma utgångsläget för besvären. Jag behandlar vanligtvis ett besvär i taget men flera besvär kan ha relation till varandra, i så fall börjar vi med det mest akuta.   
 • Själva laserbehandlingen tar mellan några minuter upp till 20 min , beroende på besvärets omfattning och art. Vi börjar med kortare tider för punkterna och ökar belysningstiden om man upplever att det blir ingen eller liten effekt. En del känner av behandlingen väldigt mycket, andra kan känna effekt efter en längre tid.Vid långvariga/kroniska  besvär kan det behövas flertalet behandlingar. Jag arbetar främst med en teknik som kallas "Laser i rörelse" vilket innebär att jag använder lasern som ett instrument att ömsom massera , ömsom trycka / svepa över de områden som behandlas. På så sätt får jag effekter av minst två terapier samtidigt.  Här är en film på hur en behandling kan se ut. Utförare är Hazze Backman som utvecklat tekniken i tre decennier :                             

  https://youtu.be/BMbIAdsvaWg

  Efter behandling får du ett glas vatten och jag rekommenderar att dricka mycket vatten dagen för behandling och gärna fler dagar efter då kroppen behöver hjälp att transportera ut slaggprodukter som ansamlats i den skadade vävnaden. Ta det gärna lugnt efter behandlingen, det är inte ovanligt att man kan känna sig trött efter laserterapi.
 • Rekommendationen ligger på att man behandlar besvär 4-6 ggr ganska tätt inpå varandra. Helst inom 3-4 veckor. Detta för att uppnå optimal effekt av laserbehandlingen.
 • För mer information kontakta mig på 029021020 måndag-tisdag o torsdagar 10.00-18.00

Pris enstaka behandling: 30 min varav 5-20 min effektiv laserterapi 400 :- 


Pris 5 * 30 min-kort: 1500 kr ( 300 kr/ behandling) Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

 • Stimulerar cellfunktioner (imunförsvar)
 • Minskar smärta
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning

Dubbelblinda studier visar positiva resultat på smärta vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senbesvär, knäartros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta, akuta skador och behandling före och efter operation.

Hur går behandlingen till?


Man belyser den delen av kroppen som ska behandlas. Proben läggs i det flesta fall mot huden och i vissa förekommande fall kan man använda masserande rörelser över området.Den laser jag använder har osynligt ljus som har en inträngningsförmåga på 5-7 cm ner i vävnaden och lämpar sig för på djupare liggande besvär såsom leder och muskulatur. Behandlingen är normalt smärtfri. de flesta upplever behandlingen som behaglig och avslappnande. Man kan uppleva reaktioner efter en behandling, de ses positiva eftersom de är tecken på att behandlingen gett effekt. Reaktioner såsom

 • Kortvarig värkreaktion kan bero på läkningsprocessen har satts igång
 • Tillfällig eller bestående smärtlindring oftast pga reducerad inflammation
 • Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn

Vid behandling av frisk vävnad händer ingenting. 

Det finns inga risker med laserbehandling även om det finns implantat, pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar bör ej belysas, då behandlar man runt om området. Medicinsk laser kan inte förvärra eller orsaka cancer.

Man bör inte titta in i laserljuset .

Let's Talk

Schedule a free consultation.

unsplash